top of page

Sota on petosta

Ja taistelkaa heitä vastaan, kunnes kaikki kiusaukset taukoavat ja kunnes Jumalan tuomiota noudatetaan kaikessa

Tähän mennessä Muhammed oli selvästi ymmärtänyt minkälaisen taktisen edun hänen vankkumattoman urheat sotilaansa hänelle antoivat. Uskonnollisena johtajana hän saattoi uhkailla kuolemanjälkeisillä kärsimyksillä tai luvata pääsyn Paratiisiin, mitä useimmat sotilasjohtajat eivät voineet tehdä. Hän asetti uusia sääntöjä, kuten tämän Sirasta:

 

I477 Kun muslimi kohtaa kafirin sodassa, hänellä ei ole lupa kääntää hänelle selkäänsä muuten kuin taktisena liikkeenä. Allahin puolesta taistelevan muslimin on kohdattava vihollinen. Ellei hän näin tee, tulee hänen osakseen Allahin viha ja hänet tuomitaan Helvettiin.

 

Ishaqin elämäkertaan on kirjattu jihadin ehdot:

 

I480 Jos ne jotka harjoittavat vanhoja uskontoja, kääntyvät islamiin, on kaikki anteeksi annettu. Mutta jos he eivät käänny, he saavat oppitunnin Badrin taistelusta. Jihad ei pääty, ennen kuin kafirit ovat antautuneet islamille. Vain alistuminen islamille voi pelastaa kafirit.

 

Koraani vahvistaa tämän:

 

8:38 Sano niille, jotka eivät usko, että jos he herkeävät epäuskostaan, annetaan heille heidän entiset tekonsa anteeksi, mutta jos lankeavat uudelleen, niin on entisten rangaistus heidän silmiensä edessä. Ja taistelkaa heitä vastaan, kunnes kaikki kiusaukset taukoavat ja kunnes Jumalan tuomiota noudatetaan kaikessa. Mutta jos he taas mielensä muuttavat, kyllä Jumala näkee, mitä he tekevät. Ja jos he kääntävät teille selkänsä, niin tietäkää, että Jumala on suojelijanne, paras liittolaisenne ja auttajanne.

Muhammed teki selväksi, että hänen vihollisillaan oli kaksi vaihtoehtoa: alistuminen hänen tahtoonsa tai ikuinen taistelu hänen itsemurhataistelijoitaan vastaan. Ihmisten uhkailu kuolemalla, elleivät he alistu, ei tietysti ollut uusi keksintö Muhammedinkaan aikana.

 

Jihadin nerokkuus piilee kuitenkin valehtelun käytössä vihollisen harhaan johtamiseksi. Muhammed hämmensi vihollisiaan ja sai heidät uskomaan, että hänen kanssaan voisi neuvotella; vaikka todellisuudessa hän oli vannonut taistelevansa heitä vastaan, kunnes he joko alistuvat tai kuolevat.

 

Muhammed jakoi maailman kahteen osaan, Dar al-Islam ja Dar al-Harb. Dar al-Islam on islamin alue, joka on alistunut ja jossa noudatetaan sharia-lakia. Dar al-Harb on sodan alue, johon kuuluu loput maailmasta.

 

Kansakunnat eivät ehkä koe olevansa sodassa islamin kanssa, mutta jos niissä ei vallitse sharia-laki, silloin islam on tosiasiassa sodassa niiden kanssa.

 

Kaikki muslimit ovat osa kansakuntaa, jota kutsutaan nimellä "Umma" ja joka on sodassa kaikkia muita kansoja vastaan. Vaikka vihollisuuksia ei juuri nyt olisikaan, sota on silti tosiasiallisesti käynnissä, vaikka tavalliset muslimit eivät sitä tietäisikään.

 

Tämä rauha on väliaikainen ja se tunnetaan islamissa nimellä "Hudna". Niinpä muslimi, joka asuu Englannissa, ei ole englantilainen, joka sattuu olemaan muslimi. Sen sijaan hän on muslimi, joka sattuu asumaan Englannissa. Hänen lojaalisuutensa kuuluu ennen kaikkea Ummalle, joka on tosiasiallisesti sodassa Englantia vastaan.

 

Islamin taito piilottaa nämä tosiasiat toisuskoisilta tekee jihadista niin menestyksellisen. Muslimijohtajat ymmärtävät tämän ja he käyttävät paljon voimavaroja tämän petoksen levittämiseen.

 

Olemme jo nähneet, miten islamin pyhät kirjat on järjestetty siten, että niiden tulkinta olisi mahdollisimman vaikeaa. Tutustumme myöhemmin tarkemmin millä tavoin poliittinen islam ponnistelee väsymättä tämän valheen kasvattamiseksi.

 

Tämä on seuraava ja luultavasti tärkein jihadin taktiikka.

 

Jihadin säännöt:

 

6) Harhauta vihollista (kafireja) aina kun mahdollista varmistaaksesi voittosi.

 

Muhammed ei ollut ainoastaan käyttänyt säännöllisesti harhautusta, vaan oli sen mestari, kuten tulemme näkemään. Ja kun olemme tässä aiheessa, niin huomatkaa edellisessä Koraanin lauseessa sana "kiusaukset", jolla viitataan muslimien sortoon. 

 

Voi vaikuttaa oudolta, että kun Muhammed oli hyökkäämässä vihollisiaan vastaan, hän samalla valittaa muslimeihin kohdistuvasta sorrosta. Muhammed määritteli "sorron" tarkoittamaan sitä, että vastustaja ei suostunut sharia-lain alaisuuteen.

 

Toisin sanoen, islamin tulee hallita koko maailmaa ja ne, jotka vastustavat tätä, syyllistyvät muslimien sortoon, vaikka nämä eivät olisi hyökänneet muslimeita vastaan.

 

Sanat ovat voimakkaita. Sanat määrittelevät ajatteluamme, joten vääristelevät sanat voivat muuttaa tapaa, jolla ihmiset ajattelevat. Huomaa, että jos vastustat sharia-lain tuomista yhteiskuntaasi, sinun katsotaan sortavan muslimeja, mikä tekee heille lailliseksi hyökätä sinua vastaan.

 

Islamin oppi määrittelee tämän "itsepuolustukseksi". Lisäksi tulee huomata, että niitä kafireja (toisuskoisia), jotka tulevat surmatuksi jihadissa, ei pidetä "viattomina". Kuulemme usein muslimien puhemiesten vakuuttavan, että "viattomien" tappaminen on vastoin islamin opetuksia. Se minkä he jättävät sanomatta on, että "viattomuus" tarkoittaa eri asiaa islamissa, kuin mitä me sillä ymmärrämme.

bottom of page